Najlepsze życzenia okolicznościowe

Życzenia na chrzest Pamiątkowe życzenia z okazji przyjęcia sakramentu chrztu świętego. Najpopularniejsze tradycyjne rymowanki i gratulacje z okazji wyjątkowego wydarzenia jakim jest chrzest.

Życzenia na chrzest:

 • W uroczystym dniu przyłączenia Ciebie

  do dzieci Bożych przez sakrament Chrztu Świętego

  życzenia wielu łask Bożych i radości życia składa...

 • Łaska Pana naszego, Jego miłość i dobroć

  niech będą światłem Twojej drogi.

 • W pielgrzymce życia Twojego

  niech Cię zawsze Pan Bóg broni

  i mocą Chrystusa świętego

  od pokus i złego chroni.

  Kochaj rodziców swoich,

  by pociechę z Ciebie mieli,

  i pomnij, że Bóg w niebie

  zawsze patrzy na Ciebie.

 • W dniu Twego Chrztu Świętego

  niech Bóg w dobroci swej chroni Cię

  i prowadzi po każdej drodze Twej.

  Niech Bóg Cię błogosławi.

  Niech przy Tobie trwa.

  Niechaj będzie Bożym dziełem

  każda chwila Twa.

 • Z okazji przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego

  składam z serca płynące życzenia:

  Niech Twoje życie będzie piękne i długie,

  pełne bożego światła i radości,

  a Pan niech Cię zawsze błogosławi.

 • Czysty i skromny przez życie idź,

  by w sercu Twoim mógł Jezus żyć.

  On kocha śnieżnej lilii kwiecie.

  Bądź lilią, Dziecię.

 • Niech w każdej życia dobie

  strzeże dróg Twych ręka Boga.

  A przez całe życie Twoje

  niechaj płyną szczęścia zdroje.

  W dniu Chrztu Świętego

  kochanemu Maleństwu

  obfitych łask Bożych życzy...